top of page
Search
  • YuO.

Start to visualize your day 見日

Updated: Mar 27, 2021

English:


The journey to a productive life is a never ending one. The best time to increase your productivity is right now. Today. Habits are a good tool to do exactly this.


But, what habits do you have?


This is an important question one has to ask oneself. A lot of the time, when we want to improve, we do not realise where we are right now. We set grand goals for ourselves without realising that our time is taken up by a hundred seemingly insignificant things. Actually, the things you do everyday are the most important things.


Start by observing yourself. Do this for one normal workday. Have some paper and a pen nearby so you can note down things as they happen. Do you read the news? How often do you check your phone? How much time do you spend scrolling on social media? When you work, do you focus as well as you would like? Have some paper and a pen nearby. Using one line per hour write down the things you do and when you do them.

You might be surprised of your results. Are you spending your time as you wish?


Do not worry if you don't have the best results right now. Focus on the good. If you can say the word good, then that's about as good as it gets.


YuO. 


Norsk:

Begynn å visualiser dagen din


Ferden mot et produktivt liv slutter aldri. Den beste tiden for å øke produktiviteten din er akkurat nå. I dag. Vaner er et godt verktøy for akkurat dette.


Men hvilke vaner har du akkurat nå?


Dette er et viktig spørsmål man må stille seg selv. Mange ganger, når vi vil bli bedre, forstår vi ikke helt hvor vi er akkurat nå. Vi setter opp store mål for oss selv, uten å forstå at tiden vår er tatt opp av hundre småting. Faktisk er tingene du gjør hver dag de aller viktigste tingene.


Start med og observer deg selv. Gjør dette en normal arbeidsdag. Ha penn og litt papir i nærheten. Noter ned etterhvert. Leser du nyhetene? Hvor ofte åpner du mobilen din? Hvor mye tid bruker du på sosiale medier? Når du jobber, fokuserer du så godt som du skulle ønsket? Bruk en eller to linjer per time og noter ned hva du gjør og når du gjør det.


Det kan henne du blir overasket over resultatene dine. Bruker du tiden din som du ville ønsket?


Men ikke bekymre deg hvis du ikke har de beste resultatene akkurat nå. Fokuser på det som er bra. Hvis du kan si at det går bra, så er det omtrent så bra som det kommer til å bli.


Yuo. 

日本語:


日を見る

週勝日記


ユオ22 views0 comments

Recent Posts

See All

How many times have you found a great series of tutorials or guides online? Then you set your mind to watching or following the instructions. You feel motivated for a few days, but then you start slac

bottom of page